Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Провідне залізничне видання, яке охоплює весь спектр найбільш актуальних проблем галузі. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

tuz 1Предприятие будет стабильно работать и развиваться, если среди его работников есть профессио­налы, готовые передать свои опыт и знания молодому поколению. Николай Максимович Туз 47 лет работает в ЭЧ-2 службы электро­снабжения регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укр- зализныця» и сейчас обучает моло­дое поколение железнодорожни­ков. Мы попросили Николая Мак­симовича рассказать о себе и своей работе.

zarodov 1Від ефективної роботи залізничників залежить безпека людей, збереження великого обсягу вантажу, а в умовах, коли на території залізниці проводиться антитерористична операція, відповідальність зростає у сотні разів.

soldatova 1Надійну систему охорони праці на залізниці створюють люди — професіонали, для яких безпека на залізниці стає частиною власного життя. Лідія Володимирівна Солдатова, начальник служби охорони праці регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», знає це з власного досвіду.

lisnevskaya 1Реформування Укрзалізниці передбачає структурні зміни в роботі всіх підрозділів підприємства. Коло завдань нової філії «Центр охорони здоров’я» досить широке — надання діагностичних та лікувальних послуг медичного характеру, профілактика та нагляд за здоров’ям залізничників, надання медичної допомоги сім’ям залізничників та пенсіонерам.

banchukov 1Вирішення питання оновлення основних засобів повинне здійснюватися не лише заміною, а також підвищенням ефективності використання інфраструктурної оснащеності.