Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Провідне залізничне видання, яке охоплює весь спектр найбільш актуальних проблем галузі. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

61-е засідання засідання Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНДКерівники урядів країн СНД затвердили концепцію стратегічного розвитку залізничного транспорту Співдружності на період до 2020 року.

 

Концепція передбачає вироблення узгоджених підходів до визначення стратегічних пріоритетів розвитку залізниць держав СНД. Вона визначає комплекс заходів, спрямованих на спільне й ефективне забезпечення потреби в залізничних перевезеннях пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні. Документ стане основою для розробки міжнародних нормативних актів і міждержавних цільових програм у сфері залізничного транспорту.

Одним з основних напрямків співпраці в галузі залізничного транспорту є розвиток швидкісного та високошвидкісного пасажирського сполучення, застосування інформаційних технологій на залізничному транспорті. Під час реалізації концепції передбачається забезпечити кооперацію країн СНД у галузі розробки, виробництва та впровадження технічних засобів нового покоління з високими експлуатаційними та економічними характеристиками, сформувати систему мультимодальних транспортно-логістичних центрів, розробити механізми залучення інвестиційних ресурсів, підвищити оперативність взаємодії на залізничному транспорті шляхом узгодженого застосування новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

За темою: 21–22 жовтня у м. Баку почало свою роботу засідання Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНД.