Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Провідне залізничне видання, яке охоплює весь спектр найбільш актуальних проблем галузі. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ (ЦІТУ)

Центр інформації транспорту України (ЦІТУ) — одне з провідних інформаційних транспортних агентств, що спеціалізується на огляді галузевих новин України, ближнього і далекого зарубіжжя.

Центр має власну технічну базу і формує свою кореспондентську мережу.

ЦІТУ акцентує увагу на інформації, що розкриває інвестиційно-економічний потенціал транспортної галузі України, насамперед Укрзалізниці та залізниць України, відображає поточну ситуацію в економіці транспорту, надає інформацію для інвесторів і зарубіжних бізнесменів, які бажають працювати в Україні, інформує про найбільш значущі події українського транспортного ринку, висвітлює теми щодо проблем державного управління інфраструктурними проектами, реформування і розвитку транспортних систем країни з метою забезпечення безпеки, комфорту та швидкості внутрішніх і транзитних перевезень пасажирів і вантажів.

ЦІТУ надає інформацію за каналами електронного зв'язку, через Інтернет у вигляді оперативних стрічок та інформаційних блоків, а також за допомогою друкованих видань, супроводжуючи новини аналізом і коментарями.

ЦІТУ обслуговує українських та зарубіжних користувачів. Серед них — українські та зарубіжні транспортні корпоративні ЗМІ, галузеві ВНЗ, управління, служби залізниць, підприємства транспортного сектору економіки.

Основний принцип роботи Центру — достовірність та об'єктивність інформації. Ми постійно розширюємо коло своєї інформаційної діяльності.

Центр інформації транспорту України готовий стати Вашим партнером!

 

МІЖНАРОДНИЙ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ «Українська залізниця»

Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця» покликаний стати корпоративним виданням Укрзалізниці. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, підвищення конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

Журнал прагне бути символом змін, що відбуваються в українській залізничній галузі.

Тематика журналу спрямована на висвітлення всієї гами ділових, економіко-правових, соціальних, культурних та інших напрямів діяльності у сфері залізничного транспорту та повне й об'єктивне відображення на його сторінках позиції не тільки представників Укрзалізниці, а й усіх учасників транспортного ринку. Основними видами подачі матеріалів є аналітичні огляди, інтерв'ю, статистична інформація, різного роду статті, коментарі керівників залізниць, підприємств, науковців, фахівців і працівників галузі.

Мови публікації матеріалів — українська, російська. Анотації наукових статей — додатково англійська.

Сфера розповсюдження — міжнародна.

Категорії читачів: керівний склад, спеціалісти та працівники підприємств залізничної галузі, науковці, викладачі та студенти галузевих навчальних закладів, менеджери та працівники комерційних підприємств.

Наклад — 2 500 прим. Періодичність випуску — один раз на місяць.
Високоякісне видання формату А4. Обсяг — до 9 ум. друк. арк.

Поширення здійснюється за передплатою через Укрпошту.