Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Провідне залізничне видання, яке охоплює весь спектр найбільш актуальних проблем галузі. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

Частина друга

 

Найменування стратегічної цілі

Завдання

Опис/коментарі

Термін

Відповідальні

1

2

3

4

5

Напрям 1.  Створення нової ефективної моделі державного управління та регулювання залізничним транспортом. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі

1. Реформування системи державного управління галуззю та формування політики у галузі, підвищення ефективності державного контролю на залізничному транспорті

1.1 Впорядкувати повноваження органів, що формують, реалізують політику на залізничному транспорті, здійснюють державний контроль

1.1.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України   «Про залізничний транспорт України».

1.1.2  Прийняти підзаконні акти на виконання прийнятих норм закону згідно з планами імплементації, затвердженими розпорядженнями КМУ від  26.11.2014 №№ 1148, 1159, від 22.04.2015 № 398.

2015

 

 

 

2016

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

1.2 Визначити функції державного управління, які на сьогодні виконує Укрзалізниця та які будуть передані відповідним органам влади після утворення ПАТ «Українська залізниця»

1.2.1 Провести аналіз функцій, які на сьогодні виконуються Укрзалізницею та відносяться до функцій державного управління галуззю.

1.2.2 Провести аналіз функцій, які наказами Міністерства інфраструктури делеговані Укрзалізниці та не можуть виконуватись господарюючим суб’єктом ПАТ «Українська залізниця».

2015

 

 

 

 

2015

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека

ПАТ «УЗ» (за згодою)

   

1.2.3 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України   «Про залізничний транспорт України».

1.2.4  Прийняти підзаконні акти на виконання прийнятих норм закону згідно з планами імплементації, затвердженими розпорядженнями КМУ від  26.11.2014 №№ 1148, 1159.

2015

 

 

2016

 
 

1.3 Визначити функції органів влади для забезпечення нових норм законодавства, імплементованих відповідно до директив ЄС

1.3.1 Передбачити норми відповідні вимогам актів законодавства ЄС, включених до додатку XXXII Угоди про асоціацію, у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України».

1.3.2 Розробити нову структуру органів державного управління

2015

 

 

 

 

2015

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

2. Створення європейської моделі ринку залізничних перевезень, розвиток конкуренції *

2.1 Визначення принципів діяльності на ринку залізничних перевезень з урахуванням розвитку конкуренції серед перевізників

2.1.1 Прийняття нової редакції Закону України   «Про залізничний транспорт України», в якому визначити: принципи нової моделі ринку залізничних перевезень, учасників ринку, їх права та обов’язки, особливості здійснення їх діяльності.

2.1.2  Прийняти підзаконні акти на виконання прийнятих норм закону згідно з планами імплементації, затвердженими розпорядженнями КМУ від 26.11.2014 № 1148, від 25.02.2015 № 140, від 22.04.2015 № 398.

2015

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Мінінфраструктури

 

2.2 Утворення вертикально-інтегрованої системи управління всередині ПАТ «УЗ», організаційне та фінансове розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині компанії

2.2.1 Розробка та затвердження Організаційної структури ПАТ «УЗ», яка зокрема передбачає організаційне розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині компанії

2.2.2 Розробити поетапний план впровадження структурних перетворень.

2.2.3 Здійснити структурні перетворення.

2015

 

 

 

 

 

2015

 

 

2015-понад 2020

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мінінфраструктури
(контроль)

 

2.3 Проведення роз’яснювальної та підготовчої роботи з потенційними учасниками ринку залізничних перевізників (великі оператори вантажних вагонів)

2.3.1 Провести роз'яснювальну роботу серед залізничників (круглі столи, семінари, можливо - з'їзд залізничників)

2.3.2.  Провести  круглі столи за участі операторів вантажних вагонів, постійних клієнтів залізниць, підприємств промислового залізничного транспорту (Укрвідтранс).

2.3.3 Організувати постійно діючу консультативну лінію для залізничників (можливо, із залученням профспілок)

2.3.4 Організувати постійно діючу консультативну лінію для операторів, бажаючих стати перевізниками

2015

 

 

 

2015-2016

 

 

 

  

2015-2016

 

 

 

2016-2017

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мінінфраструктури

 

 

Мінінфраструктури

ПАТ «УЗ» (за згодою)

 

 

 

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мінінфраструктури

 

 

Мінінфраструктури

3. Удосконалення системи допуску та роботи на ринку залізничних перевезень

3.1 Запровадити нові вимоги до ліцензування послуг залізничних перевезень відповідно до Угоди про асоціацію

3.1.1 Передбачити імплементацію норм Директиви  95/18/ЄС у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України» щодо доброї репутації, фінансової спроможності, професійної компетентності персоналу, наявності тягового рухомого складу.

2015

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека

 

3.2 Внести зміни до ліцензійних умов

3.2.1 Привести ліцензійні умови у відповідність закону за п.1.2 Умовою позбавлення доступу до ринку має бути порушення критеріїв доброї репутації, визначених критеріями оцінки ризиків.

2016

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

3.3  Запровадження нової системи допуску машиністів

3.3.1 Передбачити імплементацію норм Директиви 2007/59/ЄС у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України».

3.3.2 Розробити Дорожню карту поступової імплементації Директиви 2007/59/ЄС, враховуючи необхідність збереження безпеки перевезень.

3.3.3 Розробити підзаконні акти, необхідні для впровадження в дію вимог Директиви 2007/59/ЄС.

3.3.4 Забезпечити недискримінаційних умов щодо ринку професійної підготовки машиністів (утворення навчальних центрів, не залежних від УЗ)

 

2015

 

 

 

2015

 

 

 

2016-2017

 

 

 

2017-

після 2020 р 

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

 

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

ПАТ «УЗ» (за згодою)

 

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Укртрансбезпека

 

3.4.Запровадження авторизації менеджерів інфраструктури

3.4.1 Розробити порядок авторизації менеджерів інфраструктури та видачі сертифікатів авторизації

Через 3 місяці після прийняття Закону

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

4. Удосконалення тарифного регулювання, забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг

4.1 Впровадження нової системи державного регулювання тарифів на залізничному транспорті

4.1.1 Передбачити нові принципи державного регулювання тарифів у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України»

4.1.2 Прийняти Закон України «Про державне регулювання в галузі транспорту» (про НКРТ)

4.1.3 Утворити НКРТ

2015

Мінінфраструктури

(Управління економічного розвитку та фінансів)

 

4.2 Впровадження нових принципів ціноутворення на залізничному транспорті

4.2.1 Передбачити нові принципи тарифоутворення у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України»

4.2.2 Здійснити структурні перетворення всередині ПАТ «УЗ»

4.2.3 Розділити фінансові рахунки оператора інфраструктури та перевізників (вантажного та пасажирських) всередині ПАТ «УЗ»

4.2.4 Провести аналіз витрат на інфраструктуру залізничного транспорту, на вантажні та пасажирські перевезення.

4.2.5 Розробити методику розрахунку плати за послуги інфраструктури залізничного транспорту

4.2.6 Провести аналіз ринку перевезень (вантажних, пасажирських в далекому сполученні, швидкісних пасажирських, приміських) з урахуванням конкуренції між видами транспорту та розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень.

2015

 

 

 

2015-2016

 

 

 

2016

 

 

 

2016-2017

 

 

2017

 

 

 

2016-2017

Мінінфраструктури

(Управління економічного розвитку та фінансів)

ПАТ «УЗ» (за згодою)

ПАТ «УЗ» (за згодою)

 

 

 

ПАТ «УЗ» (за згодою)

 

 

 

ПАТ «УЗ» (за згодою)

 

 

Мінінфраструктури

(Управління економічного розвитку та фінансів)

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мінінфраструктури

(Управління економічного розвитку та фінансів)

   

4.2.7 Розробити методику/чіткий порядок ціноутворення в потенційно конкурентних складових тарифу  (тяга, вагони)

4.2.8 Розробити чіткі калькуляції додаткових послуг, які оператор інфраструктури зобов’язаний надавати при наданні доступу до інфраструктури (додаток 2 до Директиви 2001/14/ЄС)

2017

 

 

 

2017

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мінінфраструктури

(Управління економічного розвитку та фінансів)

 

4.3 Поступова ліквідація субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних

4.3.1 Розробити тимчасовий порядок прозорого субсидування збиткових пасажирських перевезень (через створення фонду – на державному рівні або на рівні УЗ), який опублікувати.


4.3.2 Сприяти проведенню монетизації пільгових перевезень (в межах компетенції)

4.3.3 Заключити договори з місцевими органами влади щодо пільгових перевезень, з чітким визначенням відповідальності сторін щодо якості перевезень (зі сторони перевізника), та вчасності розрахунків за надані послуги (зі сторони органів влади)

4.3.4 Визначити перелік потенційно прибуткових пасажирських перевезень (з урахуванням конкуренції між видами транспорту), розробити та опублікувати порядок встановлення цін на квитки (враховуючі витрати, сезонні/тижневі знижки, тощо)

2016-2017

 

 

 

 

 

2016-до моменту введення

 

2016-2017

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мінінфраструктури

 

 

 

 

Мінінфраструктури

 

 

ПАТ «УЗ» (за згодою)

 Напрям 2. Створення європейської системи забезпечення безпеки перевезень на залізницях

5. Впровадження на підприємствах залізничного транспорту системи управління безпекою

5.1 Впровадження норм Директиви 2004/49/ЄС про безпеку залізниць у національне законодавство

5.1.1 Врахування норм Директиви 2004/49/ЄС у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України»

5.1.2 Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання встановлених законом  норм (згідно з планом імплементації, затвердженим розпорядженням КМУ від 26.11.2014 № 1159).

2015

 

 

2016-2017

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

5.2.Запровадження системи управління безпекою  на залізничному транспорті

5.2.1. Вивчення досвіду європейських країн щодо запровадження та функціонування системи управління безпекою на залізничному транспорті, у тому числі в рамках компоненту «Підтримка щодо створення процедур та механізму для впровадження сертифікації систем управління безпекою підприємств залізничного транспорту та менеджерів інфраструктури та запровадження системи оцінки ризиків відповідно до Директиви 2004/49/ЄС та інших актів законодавства ЄС» проекту TWINNING «Інституційна допомога Міністерству інфраструктури України з питань підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні (продовження проекту UA/12/ENP/TP/36)».

2015-2017

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

   

5.2.2 Визначення функцій органів влади щодо  державного управління системою управління безпекою відповідно до  актів законодавства ЄС 

5.2.3 Розроблення положення про систему управління безпекою

5.2.4. Розроблення методичних рекомендацій з впровадження систем управління безпекою на залізничному транспорті

5.2.5. Встановлення процедур сертифікації систем управління безпекою та видачі сертифікатів безпеки

5.2.6. Визначення загальних методів забезпечення безпеки

5.2.7. Визначення критеріїв оцінки ризиків

5.2.8. Розроблення порядку ведення реєстру залізничного рухомого складу

5.2.9 Проведення просвітницько-роз'яснювальної роботи з операторами інфраструктури та перевізниками

2016

 

 

 

 

Через 3 міс. після прийняття Закону

_»_

 

 

 

Через 6 місяців після прийняття Закону

 

 

_»_

 

_»_

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека

 

 

 

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

 

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

5.3. Забезпечення функціонування системи управління безпекою 

5.3.1. Схвалення систем управління безпекою, видача сертифікатів безпеки та сертифікатів авторизації

5.3.2. Нагляд (інспекції та аудит) після видачі сертифіката безпеки та сертифіката авторизації

5.3.3. Ведення  реєстру залізничного рухомого складу

Після впровадження відповідних систем управління безпекою

 

Через 5 років після схвалення систем управління безпекою

Укртрансбезпека

 

 

Укртрансбезпека

 

 

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

 

5.4.Удосконалення процедур та методів державного нагляду і контролю за безпекою у сфері залізничного транспорту відповідно до актів законодавства ЄС.

5.4.1За результатами реалізації проекту TWINNING «Інституційна допомога Міністерству інфраструктури України з питань підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні (продовження проекту UA/12/ENP/TP/36)».

2016-2018

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Напрям 3. Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг

6. Впровадження державного замовлення на соціальні пасажирські перевезення **

6.1 Попереднє впровадження Регламенту (ЄС) № 1370/2007 у сфері залізничного транспорту

6.1.1 Передбачити імплементацію норм Регламенту (ЄС) № 1370/2007 у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України».

6.1.2 Розробити Порядок замовлення на соц. пас. Перевезення

2015

 

 

 

2016

Мінінфраструктури

ПАТ «УЗ» (за згодою)

   

6.1.3 Розробити проект договору на замовлення центральних та місцевих органів влади перевезень пасажирів у соціальному сегменті залізничним транспортом

6.1.4 Провести роз’яснювальну роботу серед представників органів місцевої влади

 

2016

 

 

 

2016

 
 

6.2. Впровадження Регламенту (ЄС) № 1370/2007 на наземному транспорті

6.2.1 Утворити спільну Робочу групу з Мінсоцполітики щодо розроблення законопроекту про соціальні перевезення наземним транспортом (зазначений законопроект повинен містити порядок визнання напрямку перевезень соціальним, порядок укладання контракту, відповідальність щодо невиконання або зменшення соціальних перевезень)

6.2.2 Робота в рамках Робочої групи щодо розробки та прийняття закону про соціальні перевезення.

6.2.3 Провести роз’яснювальну роботу серед представників органів місцевої влади

2016

Мінінфраструктури

(Управління стратегії розвитку, ДЗТ, Департамент автомобільного транспорту)

7. Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг, в тому числі для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями

7.1 Впровадження стандартів якості залізничних перевезень

7.1.1 Розроблення Стандартів (показників) якості обслуговування інфраструктури (які увійдуть до Договору між державою та оператором інфраструктури)

7.1.2 Розроблення Стандартів (показників) якості вантажних перевезень

2016-2017

Мінінфраструктури

   

7.1.3 Розроблення та затвердження Стандартів (показників) якості пасажирських перевезень, враховуючи вимоги Регламенту (ЄС) № 1371/2007

7.1.4 Визначення процедури контролю якості перевезень (особливо пасажирських)

   
 

7.2 Забезпечення доступності пасажирів з обмеженими можливостями до послуг залізничних перевезень

7.2.1 Передбачити імплементацію норм Регламенту (ЄС) № 1371/2007 та директиви 2008/57/ЄС у частині доступу мало мобільних осіб у проекті Закону України «Про залізничний транспорт України».

7.2.2 Прийняти акт КМУ щодо переліку вокзалів, в яких забезпечення умов для пасажирів з обмеженими можливостями є обов’язковим, та вимоги до облаштування таких вокзалів

7.2.3 Провести аудит вищевказаних вокзалів

7.2.4 Розробити Дорожню карту облаштування вокзалів для забезпечення доступу для пасажирів з обмеженими можливостями (можливо, з визначенням джерел фінансування, у т.ч. кошти УЗ, Державний та місцеві бюджети)

2015

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2016-2017

 

2017-2018

Мінінфраструктури

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Напрям 4. Удосконалення логістичних технологій та інтеграція в міжнародні транспортні системи

8. Впровадження технічних стандартів інтероперабельності та системи оцінки відповідності з

8.1 Приведення національних стандартів у відповідність до  TSI

8.1.1 Провести роботу в рамках підкомітету ERA

8.1.2 Провести аналіз національних стандартів на відповідність новим розділам TSI

2015-2020

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

ПАТ «УЗ» (за згодою)

урахуванням норм директиви 2008/57/ЄС

 

8.1.3 Проводити роботу щодо узгодження національних стандартів та TSI (у тому числі внесення основних показників національних стандартів до TSI)

   
 

8.2. Розробка процедури  нотифікації та визначення органів оцінки відповідності залізничних підсистем

8.2.1 Утворення спільної Робочої групи Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Укртрансбезпеки   щодо розробки процедури нотифікації та призначення органів (із залученням діючих органів сертифікації на залізничному транспорті)

8.2.2. Робота в рамках Робочої групи (вивчення необхідності внесення змін до чинного законодавства, визначення порядку акредитації органів, порядку сертифікації, тощо)

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

Мінінфраструктури (ДЗТ,Департамент безпеки на транспорті)

Укртрансбезпека

9. Розвиток міжнародних залізничних вантажних коридорів

9.1. Стратегічне планування розвитку залізничної інфраструктури в напрямку морських портів

9.1.1 Утворення спільної Робочої групи за участі представників Укрзалізниці, морських портів, відповідних структурних підрозділів Мінінфраструктури

9.1.2 Розгляд механізмів державно-приватного партнерства щодо розвитку залізничної інфраструктури

2016

 

 

 

 

2016

Мінінфраструктури

(ДЗТ, Департамент морського та річко-вого транспорту, Управління страт. розвитку інфра-структури та інвес-тицій)

ПАТ «УЗ» (за згодою)

Мор. порти (за згодою)

* Важливим моментом є одночасне введення всіх нових правил існування конкурентного ринку залізничних перевезень! Тобто, моментом відкриття конкуренції перевізником можна вважати введення нової системи тарифоутворення на залізничні перевезення. До цього моменту повинні бути розроблені, прийняті/затверджені на законодавчому рівні (рівень постанов КМУ,  наказів Мінінфраструктури):

- нова система органів виконавчої влади (обов’язково – Агентство, Укртрансбезпека, НКРТ);

- нова система ліцензування перевізників;

- реєстри перевізників, рухомого складу, машиністів;

- кожен перевізник повинен уміти і розробити (та затвердити в Укртрансбезпеці) систему управління безпекою;

- обов’язково повинні бути розділені фінансові рахунки оператора інфраструктури та перевізників всередині ПАТ «УЗ»;

- повинні бути затверджені Правила та Порядок доступу до інфраструктури залізничного транспорту, УЗ повинна розробити порядок роботи з перевізниками (публікація Порядку, прийняття заявок, продаж ниток графіку, порядок дій при більше ніж 1 заявці на нитку графіку, відносини з органами державного управління, тощо).

Однак найголовнішою умовою відкриття конкуренції є повна зміна системи ціноутворення, для виключення ризиків, аналогічних ризикам ВАТ «РЖД»!

У разі невиконання хоча б однієї з вищеперерахованих умов бажано перенести введення в дію статей нового Закону України «Про залізничний транспорт», які відкривають конкуренцію.

** Зазначена робота повинна проводитись паралельно з конституційною реформою та враховувати терміни та особливості процесу децентралізації, зокрема, термінів передачі повноважень щодо розпорядження фінансовими ресурсами