Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Провідне залізничне видання, яке охоплює весь спектр найбільш актуальних проблем галузі. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

Додаток 2

 

Аналіз експлуатаційної роботи та стану галузі залізничного транспорту на початок 2015 року

 

1. Динаміка вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом України  у 2008-2014 рр.

  Одиниці виміру Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014**
Перевезено вантажів млн. т 498,5 391,5 432,9 469,3 457,5 443,6 389,7
% до попереднього року % 97,0 78,5 110,6 108,4 97,5 97,0 87,8
у т.ч. транзит, млн. т 69,8 45,5 46,7 51,0 41,9 34,0 29,5
% до попереднього року % 101,8 65,1 102,7 109,3 82,1 81,2 86,7
Вантажообіг млрд.т./км 257,0 196,2 218,1 243,9 237,7 224,4 211,2
% до попереднього року % 97,9 76,3 111,2 111,8 97,5 94,4 94,1
Перевезено пасажирів млн.пас 518,8 490,0 493,9 495,7 485,3 482,9 440,9
% до попереднього року % 99,5 94,4 100,8 100,4 97,9 99,5 91,3
Пасажирообіг млрд.т.км 53,1 48,3 50,2 50,6 49,2 48,9 37,1
% до попереднього року % 99,9 91,1 104,0 100,7 97,3 99,3 75,8

Офіційний сайт Держкомстату

*      з урахуванням перевезень міською електричкою

** без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя

2. Інфраструктура залізничного транспорту

            Експлуатаційна мережа залізниць України складає майже 21 тис. км, з яких 47,6% електрифіковано. На мережі експлуатується понад 18,9 тис. штучних споруд, з яких: 7,6 тис. мостів (267 од.- великі та 34 од. - позакласних); 96 - автодорожні шляхопроводи; 38 - залізничні тунелі.

            На залізницях функціонують 1510 роздільних пунктів, що мають колійний розвиток, 46 локомотивних і 53 вагонних депо, 103 дистанцій колії, 66 дистанцій сигналізації і зв'язку, 42 дистанції енергопостачання.

            Водночас пропускна спроможність окремих дільниць та напрямків залізниць знаходиться на критичній межі і потребує технічного переоснащення та модернізації. Через обмежене фінансування та зниження обсягів виконання планових ремонтів та модернізації:

закрито для руху поїздів

2186 км

колій та 1143 стрілочних переводів;

з простроченими термінами ремонтів експлуатується

7082,7 км

колії;

понад 40 років знаходяться в експлуатації 7,3 тис км електрифікованих колій (70,8 % загальної експлуатаційної довжини) та 220 тягових підстанцій (71,7 %від загальної кількості);

дефектними визнано 15 залізничних тунелів та 1500 залізничні мости;

93,8% досяг рівень зносу основних фондів по господарству сигналізації та зв’язку.

            З метою ліквідації «вузьких місць» на мережі залізниць України, покращення техніко-експлуатаційних можливостей об’єктів інфраструктури необхідно провести їх технічне переоснащення та модернізацію. Орієнтовна потреба фінансування у цінах 2015 року на найближчі 5 років складає:

у розвиток колійного господарства – близько 57 млрд. грн.;

на будівництво, технічне переоснащення, реконструкцію, модернізацію основних засобів господарства електропостачання, враховуючи значне старіння пристроїв, складає 12,6 млрд. грн.

на технічне  переоснащення об’єктів господарства сигналізації та зв’язку - близько 10,5 млрд. грн.

Крім того, з метою збільшення пропускної спроможності залізниць України, підвищення економічної ефективності залізничного транспорту, зменшення його негативного впливу на навколишнє природне середовище необхідно виконати роботи з електрифікації на

867 км

експлуатаційної довжини залізничних ліній на важливих напрямках на орієнтовну суму 10,1 млрд. грн.

            Якщо не приймати відповідних заходів з модернізації, реконструкції та заміні основних засобів інфраструктури процес їх старіння не вдасться стабілізувати і контролювати

            Якщо не приймати відповідних заходів по модернізації, реконструкції та заміні основних засобів господарства електрифікації та електропостачання, процес їх старіння не вдасться стабілізувати і контролювати.

3. Рухомий склад

Абсолютну більшість тягового рухомого складу українських залізниць побудовано за технічними вимогами 60-х років минулого століття. Переважна кількість локомотивів за своїм технічним станом вимагають на 40-60% більше витрат на технічне обслуговування і ремонт, мають низьку економічність у порівнянні з сучасними моделями. На збільшення собівартості перевезень  в значній мірі також впливає зростання цін на дизельне пальне, що спостерігається у сьогоднішніх реаліях. Технічні характеристики наявного локомотивного парку для пасажирських перевезень не в змозі реалізовувати швидкості руху більше

140 км/год

. Наявний парк не забезпечує пасажирські перевезення, особливо в літній період, і для виконання цієї роботи залучаються вантажні локомотиви швидкісні характеристики яких обмежені. Тягові характеристики локомотивів недостатні для впровадження великовагового руху вантажних поїздів.

 

3.1 Технічний стан локомотивного господарства

Загальний склад інвентарного парку тягового рухомого складу складає 3,9 тис. од., в тому числі:

магістральних електровозів – 1,7 тис. од., з яких відпрацювали нормативний строк служби 71,6% інвентарного парку;

 магістральних тепловозів -  0,7 тис. од. (відпрацювали нормативний строк служби - 99,4% інвентарного парку);

 маневрових тепловозів – 1,4 тис. од. (відпрацювали нормативний строк служби -91,3%).

Потреба на оновлення тягового рухомого складу на найближчі 5 років складає – 13,1 млрд. грн.

Погіршення технічного стану відбулося через постійне недофінансування на закупівлю нового тягового рухомого складу та капітальний ремонт з врахуванням потреби та несвоєчасне виконання поточних ремонтів по причині незадовільного постачання запасних частин, матеріалів, обладнання і в першу чергу бандажів колісних пар.

Для стабілізації ситуації розроблено та затверджено «План заходів на короткостроковий та середньостроковий періоди щодо стабілізації технічного стану тягового рухомого складу».

3.2 Технічний стан вагонного господарства для вантажних перевезень

Із 111,2 тис. вантажних вагонів у 62,8 тис. (56,5%) закінчився встановлений нормативний термін експлуатації, з яких 47,3 тис. вагонам він був подовжений після виконання капітального ремонту на підставі технічних рішень. Неробочий парк вантажних вагонів становить 34,5 тис.                                                                                                           

В 2015 році додатково будуть вилучені із експлуатації 12,7 тис. вантажних вагони у зв’язку із закінченням термінів експлуатації.

Середній знос парку вантажних вагонів становить 89,65%, у тому числі піввагонів – 88,5%, зерновозів – 95%, цементовозів – 92,2%.

Кількість відмов у напіввагонах, термін експлуатації яких перевищує 22 роки, у  6 разів вищий ніж у тих,  термін експлуатації яких складає 5 років.

Наявні вагони, що спроектовані в 50-ті роки 20 століття, мають незадовільні динамічні властивості. Критична швидкість, за межами якої не гарантується стійкість вагону проти сходу з рейок, для більшості вагонів у порожньому стані  не перевищує 70 км/год. Сили впливу на колію значно перевищують допустимі, що приводить до передчасного розладу колії, інтенсивному зносу  коліс та рейок. Коефіцієнт тари на 30-40% більше закордонних аналогів.

Потреба на оновлення вагонного парку на найближчі 5 років складає 22,6 млрд. грн.

3.3 Технічний стан рухомого складу для пасажирських перевезень

3.3.1. Рухомий склад для далекого сполучення

Інвентарний парк пасажирських вагонів складає 5,3 тис. од., у тому числі:

віком до 10 років – 0,32 тис. од. (6,1%),

віком 10 - 20 років – 0,15 тис. од. (2,8%),

віком 20 - 28 років – 1,57 тис. од. (29,8%),

понаднормово (більше 28 років) – 3,24 тис. од. (61,3%).

Середній вік усього парку пасажирських вагонів складає 27,5 року, загальний відсоток зносу становить 86%.

Для підтримки до 2020 року експлуатаційного парку на рівні 2000 пасажирських вагонів на найближчі 5 років необхідно інвестувати на оновлення  пасажирського парку кошти у розмірі 10,6 млрд. грн.

Згідно з статтею 10 діючого Закону України «Про залізничний транспорт» закупівля пасажирських вагонів повинна здійснюватися за кошти державного бюджету

3.3.2. Рухомий склад для приміських пасажирських перевезень

Інвентарний парк моторвагонного рухомого складу (МВРС) складає 1391 секції електропоїздів, 299 секцій дизель-поїздів та рейкових автобусів.

За межами нормативного терміну служби: 881 секція електропоїздів (63%) та 268 секцій дизель-поїздів (95%).

Знос МВРС: по електропоїздах – 84%; по дизель-поїздах, з урахуванням рейкових автобусів – 93%.

На такий стан рухомого складу вплинуло декілька факторів, до яких в першу чергу необхідно віднести: фактичну відсутність виділення з місцевих бюджетів коштів на придбання електро- та дизель-поїздів для перевезень пасажирів у приміському сполученні; низький рівень відшкодування збитків від соціально-необхідних приміських пасажирських перевезень.

Потреба на оновлення моторвагонного рухомого складу на найближчі 5 років складає – 12,9 млрд. грн.

3.3.3. Рухомий склад ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК)

            Приписний парк УЗШК складається з: 10 двосистемних електропоїздів подвійного живлення HRCS2 (виробництва Hyundai Rotem); 2-х двосистемних електропоїздів подвійного живлення ЕКр1; 9 пасажирських вагонів міжрегіонального поїзду з локомотивною тягою (виробництва КВБЗ).

В постійній експлуатації сьогодні знаходяться 8 електропоїздів HRCS2, 2 електропоїзда ЕКр1 та 9 пасажирських вагонів міжрегіонального поїзду з локомотивною тягою.

Основним проблемним питанням є відсутність відповідної технологічної бази для виконання капітального ремонту в обсязі HG. На даний час 4 електропоїзди HRCS2 досягли нормативного пробігу для виконання ремонтів HG. За умови їх постійної експлуатації максимально допустимий пробіг до виконання капітального ремонту вони досягнуть за 2-3 місяці.

Неприйняття найближчим часом кардинальних заходів, направлених на заміну застарілих технічних засобів, може привести до унеможливлення забезпечення потреби у перевезеннях пасажирів і вантажів та виникнення кризових явищ не тільки в залізничній галузі, але й в інших стратегічно важливих пов’язаних з нею галузях економіки України.

            За орієнтовними розрахунками потреба в коштах, необхідних для безперешкодного забезпечення роботи залізничним транспортом на найближчі 5 років складає приблизно 184 млрд. грн. (без урахування коштів, необхідних для відновлення зруйнованої інфраструктури залізничного транспорту в зоні проведення антитерористичної операції на сході України).

 

Україна в мережі міжнародних транспортних коридорів