Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Провідне залізничне видання, яке охоплює весь спектр найбільш актуальних проблем галузі. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.
М.Слюсар, головний механік відокремленого підрозділу "Шепетівська дистанція колії",регіональна філія "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"

Система безперервного моніторингу температур навколишнього середовища та рейки використовується в ПЧ-18 ст. Шепетівка. Ця система допомагає колійникам постійно контролювати температурний стан колії на станції.

Система термомоніторингу складається з двох підсистем:

1) електронно-цифрова система визначення температури;

2) комп’ютерно-програмний комплекс запису, аналізу та відображення температури.

09 220 112asr
10 220 112asr
11 220 112asr
ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Система призначена для використання працівниками колійного господарства з метою безперервного моніторингу температури рейок і навколишнього середовища разом із визначенням її критичних параметрів. Отримання та зберігання системою температурних показників дає змогу контролювати стан колії та колійних пристроїв, таким чином забезпечуючи їх утримання у справному стані в період виникнення критичних температур (зимовий та літній періоди):

— контролювати особливості утримання та укладання безстикової колії при зростанні та зниженні температурних показників (виникнення поздовжніх температурних сил) з метою уникнення угону колії в літню спекотну погоду та розриву її в холодну зимову погоду;

— з метою запобігання сезонних розрядок напружень контролю- вати температурні інтервали закріплення рейкових плітей при приведенні їх у температурно—напружений стан;

— у разі тимчасового закріплення рейкових плітей, маючи реальну температуру рейки, правильно укладаються в зрівнювальні прольоти за температур вищих або нижчих температурного інтервалу;

— здійснювати контроль температурного режиму при виконанні колійних робіт поточного утримання рейкових плітей, які викликають тимчасове послаблення стійкості рейко-шпальної решітки;

— здійснювати контроль за змінами температури рейкових плітей під час роботи колійних машин;

— прогнозувати міцність, стійкість та стан ділянок колії, використовуючи накопичені дані показань температур, отриманих протягом попереднього року.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ СИСТЕМИ

Електронно-цифрова система визначення температури складається із шести високоточних цифрових датчиків із точністю визначення температури до 0,01 °С (кількість установлених датчиків може бути збільшена до 128), які здійснюють реєстрацію температури в шести зонах.

Три датчики визначають температуру навколишнього середовища та температуру у двох приміщеннях адміністративного корпусу ПЧ-18. Для отримання реальних величин температури рейок додаткові три датчики улаштовані в рейці-індикаторі, установленому біля третьої пасажирської колії ст. Шепетівка. Вони здійснюють безперервну реєстрацію температури в головці,шийціта підошві рейки. Під дією сонця,вітру, дощу, землі, снігу та інших зовнішніх чинників змінюється температура у відповідних частинах рейки, яка й реєструється датчиками. Максимальна відстань віддалення датчиків від комп’ютерно-програмного комплексу становить ~500 м без підсилювачів, із підсилювачами максимальна відстань необмежена, підсилювачі слід установлювати кожні 200 м. Комп’ютерно-програмний комплекс становить собою систему, що здійснює запис і миттєве відображення інформації за всіма наявними датчиками, при цьому є можливість здійснення автодіагностики та виявлення проблем із датчиками на лінії зв’язку. Система здійснює запис інформації на необмежений період у часі й дозволяє відображати графіки або числові дані за температурними показниками з кроком у 2 хв на необмежений інтервал, для чого комплексом здійснюється аналіз показань датчиків кожні 2 хв і внесення цих значень у базу даних.

Програмне забезпечення баз даних має такі функції:

—миттєве відображення значень усіх датчиків, їх максимального та мінімального значення за добу;

—відображення графіка зміни температури по всіх контрольованих зонах станом на 1, 2, 6, 12 і 24 год тому;

—відображення даних для будь якого моменту часу в минулому з довільним інтервалом та мінімальним кроком 2 хв;

—друк усіх графіків із довільними наборами кривих, які відображені та збережені;

—копіювання даних та графіків у Word та Excel;

—попередження про вихід визначених температурних рамок через поштове повідомлення, а у випадку підключення до Інтернету або наявності підключеного мобільного телефону — через СМС повідомлення;

—здійснення аналізу даних за будь який інтервал часу для будь-якої дати в минулому;

—можливість отримання даних через мережу інтернет або внутрішню мережу підприємства на будь якому комп’ютері з відповідними логінами та паролями, що убезпечує доступ до цих даних визначеного кола персоналу.

 

Надійшло до редакції 27.10.2015 р.

УКРАЇНСЬКІ ЗАЛІЗНИЦІ № 11–12 (29–30) 2015